برچسب گذاری توسط: هاشمی رفسنجانی

۲

یادداشت دانشجویی/ پایان مدارا!

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران از روش القای احتمال تقلب در انتخابات موضوعی بود که از ماها قبل از رأی گیری در دستور کار قرار داشت. سناریوی حوادث انتخابات ۸۸ از ماجرای تشکیک در نتیجه انتخابات آغاز شود و این مسئله نیازمند زمینه چینی و ایجاد شبه در افکار عمومی بود.

۰

نامه سرگشاده جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه های استان کرمان خطاب به آقای هاشمی

شما که ذهنتان خوب خاطرات دو نفره‌تان با امام بزرگوار را به یاد می آورد! آیا این سخن امام(ره) از خاطر شریفتان رفته است که فرمودند: “اگر کسی بخواهد فساد کند و به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا، این فساد است، یک همچو آدمی مفسد است و باید تحت تعقیب مفسد فی الارض قرار بگیرد”