برچسب گذاری توسط: موسوی

۲

یادداشت دانشجویی/ پایان مدارا!

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران از روش القای احتمال تقلب در انتخابات موضوعی بود که از ماها قبل از رأی گیری در دستور کار قرار داشت. سناریوی حوادث انتخابات ۸۸ از ماجرای تشکیک در نتیجه انتخابات آغاز شود و این مسئله نیازمند زمینه چینی و ایجاد شبه در افکار عمومی بود.

۰

محاکمه یک کلام

با توجه به مطرح شدن بحث هایی در مورد سران فتنه و صحبت شدن در مورد قانونی یا غیر قانونی بودن حصر آن ها بر آن شدیم تا در فضایی دوستانه به طرح این موضوع و بحث در مورد آن در فضایی دوستانه بپردازیم.متن زیر حاصل گفتگوی بین آقایان رضا روستایی،سید محمد صادق ابراهیمی پور و مرتضی علی معصومی است…