دسته: یادداشت های دانشجویی

۰

معرفی دانشگاه شهید باهنر کرمان-خوابگاه هرندی

یکی از مهم ترین شاخصه های رضایتمندی دانشجویان غیر بومی از دانشگاه محل تحصیلشان کیفیت خوابگاه های آن دانشگاه است.آرمان وزیرزاده دانشجوی رشته مهندسی شیمی که دو ترم گذشته تحصیلیش را در خوابگاه هرندی سپری کرده از این خوابگاه می گوید،با ما همراه باشید…

۰

شعر اردوی تشکیلاتی

ما بنـــــده پــــر گـــناه و گه بـــد بـــودیــــــم آمـــــــــــاده رفتــــن به مشهــــــــد بــودیـــم نــــام هـــــمه را درون طـــــرحــی دادنـــــد در...