نویسنده: مدیر سایت

۰

دکتر جلیلی: «به بتن ریختن و تعطیل کردن مذاکره می‌گویند؟ این را که هرکسی می‌تواند انجام بدهد!»

دکتر سعید جلیلی در اعتراض به عملکرد برخی مسئولین عنوان داشت: “چگونه مسئولی که در تمام سالهای بعد انقلاب مسئولیت داشته امروز فقط ۱۵۰ شرکت برای خود و خانواده اش دارد؟”

۰

دکتر بذرپاش: منشا رکود اقتصادی، رکود مدیران خسته و مشغول به درآمدزایی خصوصی است

ظهر روز ۲۵ بهمن ماه دکتر مهرداد بذرپاش مهمان دانشجویان دانشگاه باهنر پرداخت و در جمع ان ها به ایراد سخنانی در خصوص جریان شناسی سیاسی انتخابات، برجام و… پرداخت.